קשרי העבר

קשרים בין בני אדם מהווים בסיס למערכות יחסים שבהמשך יכתיבו כל היבט בחיינו המשותפים. קשרי זוגיות, קשרי משפחה, קשרי תעסוקה בין עובד ומעביד, ומערכות יחסים בין הורה לילד. לאורך השנים אנו רואים שינוי בעוצמת חוסנם של היחסים בינינו אל מול…